Górne kurtyny powietrzne

Promienniki gazowe to wyłącznie jeden ze pomysłów na ogrzanie mieszkania. Z kolei biorąc pod uwagę wielką wydajność a ponadto wielką mobilność jest on zaskakująco ochoczo zastosowany w domach, mieszkaniach a ponadto obiektach użytku publicznego.

Promienniki gazowe do rozgrzania wnętrza wykorzystują częściej w punkty sprzedaży a ponadto salony usługowe, które nie mają okazję skorzystać z ogólnego sytemu ocieplania budynku. Z kolei jak już wspomnieliśmy, promienniki gazowe to zaledwie jeden ze sposobności ocieplania. Dlaczego przeto większość ludzi zdecyduje się głównie na górne kurtyny powietrzne a ponadto inne systemy stworzone z ich udziałem ?

Reakcja na to pytanie jest względnie prosta. Wystarczy przyglądać się dokładniej wynikom wydajności, jakie uzyskują promienniki gazowe jak i przyrównać je z tym, jakie wywodzą się z pozostałych urządzeń. Dzięki promiennikom mamy możność stworzyć pełne systemy grzejące o strukturze kanałowej, przez co mamy możność ogrzewać wiele pomieszczeń jednym grzejnikiem.

Również dają także cenną możliwość na wykreowanie teraz uprzednio wspomnianych kurtyn powietrznych górnych, jakie są zamontowane nad drzwiami oraz bramami rozlicznych obiektów. Projektując ścianę poruszającego się powietrza o określonej temp., nie pozwala na straty energii cieplnej z wewnątrz.